Seneste nyt

Made in Denmark er aflyst, men i Aars Golfklub har vi et godt tilbud i uge 21.

Greenfee prisen vil for fuldtidsmedlemmer være max. 250 Kr.

Evt. Greenfee-aftaler respekteres.

Starttider bestilles på Golfbox.

Solen skinner og vejret er godt, så golfspillerne vil gerne på græs.Alle fremmede golfbaner er efterhånden åbne for spil under forskellige former. For vore medlemmerer der en mulighed for at se på hvilke baner der er mulighed for at spille til reduceret pris. På hjemmesiden under greenfee/greenfeeaftaler er der mulighed for at se hvilke baner der kan spilles med forskellig rabat.

Aars Golfklub åbner nu efter DGU's anbefaleringer for greenfeespillere, firebolde og træningsfaciliteter. Åbningen er gældende fra onsdag den 15. april.

I takt med, at dele af det danske samfund genåbner i disse dage, kan der også åbnes flere muligheder for golfspil. Det vurderer Dansk Golf Union, som har udarbejdet et sæt anbefalinger til, hvordan spil på vores golfbane bør foregå i perioden frem til den 10. maj. Derfor åbner vi op for en kontrolleret adgang til greenfeespil, firebolde og træningsfaciliteter

 1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste spillemakkere
 3. Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande
 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 5. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil
 6. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres
 7. Hullet tilpasses så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant. Der kan reguleres handicap


Man må ikke opholde sig i klubben, når man ikke skal spille eller træne, klubhuset er stadig lukket, og man bør kun køre til og fra banen med nogen, man er i husstand med. Samtidig vil der fortsat ikke være foreningsaktiviteter som turneringer eller klub-i-klub.

Set i lyset af myndighedernes henstilling til at begrænse smittefare og dermed udbredelsen af COVID-19, har bestyrelsen for Aars Golfklub besluttet at aflyse generalforsamlingen, som er indkaldt til torsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00

Det ligger bestyrelsen på sinde at alle medlemmer har mulighed for at deltage i generalforsamlingen, uden hensyntagen til om man er i risikogruppen. Der er tale om en ekstraordinær situation, hvor samfundshensynet vægter højest og der indkaldes til en ny generalforsamling på et senere tidspunkt.

Øvrige aktiviteter:

På anbefaling fra DGU aflyses ligeledes samtlige organiserede aktiviteter i golfklubben indtil videre, herunder ”klubber i klubben” (tirsdags-, torsdags, og søndagsklubben). Når der foreligger yderligere om situationen, udsendes information. 

Spil på banen (pt. kortbanen) kan fortsat foregå i privat regi, da DGU ikke vurderer, at smitterisikoen er væsentlig. Det henstilles dog til at alle tager de almindelige forholdsregler, samt at man undgår at forsamles i større grupper i klubhuset. Kontoret vil være lukket indtil videre, men Jens Pind kan træffes på telefon og e-mail.

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler Tandrupvej 6, 9600 Aars
Torsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00


Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed det forløbne år
 3. Fremlæggelseafdetreviderederegnskabtilgodkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for det igangværende klubår og fastlæggelse af medlemskontingent det følgende klubår.
 5. Forslag fra bestyrelsen
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Vedr. pkt. 5:
Ingen forslag fra bestyrelsen

Vedr. pkt. 6:
Ingen forslag fra medlemmerne

Vedr. pkt. 7:
I lige år afgår tre bestyrelsesmedlemmer. Efter tur afgår:
Søren Friis, Knud Pedersen og Karsten Urbrand.
Søren Friis, Knud Pedersen og Karsten Urbrand er villige til genvalg.

Suppleanter på valg (vælges for et år ad gangen): Jens Jensen og Torben Sørensen.
Jens Jensen og Torben Sørensen er villige til genvalg.

Regnskab samt budget er fremsendt pr. e-mail til klubbens medlemmer.

Aars den 2. marts
Vel mødt
Bestyrelsen

 

×

Vi anvender cookies for at forbedre din oplevelse, opsamle statistik og huske indstillinger. Ved at klikke videre accepterer du dette. Accepter