Kontingenter

Som medlem af Aars Golfklub får du en række konkrete ydelser for dit kontingent:

 • at benytte vores flotte 18 hullers golfbane
 • at benytte driving range (gratis græningsbolde), par 3-banen, puttinggreen, indspilsområde m.v.
 • at benytte klubhuset og dets faciliteter
 • at deltage i klubbens turneringer
 • at modtage Dansk Golf Unions medlemsblad Dansk Golf
 • at benytte klubbens greenfee-aftaler 
  (gælder kun fuldgyldige medlemmer)

Vil du være medlem af Aars Golfklub? Så kontakt sekretariatet for indmeldelse.

 

Kontingentsatser  

Kategori Kontingent Note
Fuldtidsmedlem 5.950,-  
Long Distance medlem 2.900,-  1
Ungdomsmedlem (19-25 år) 2.700,-   
Juniormedlem (0-18 år) 1.400,-  2
Juniormedlem u. banetilladelse (0-18 år) 500,-  3
Passiv medlem 800,-  4
Støttemedlem 600,-  5
Flexmedlem 2.100,-  6

 

Tilmelding til Betalingsservice

Er du allerde medlem af Aars Golfklub? Her kan du tilmelde dig til Betalingsservice. Så bliver dine fremtidige regninger betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer. Tilmeld betaling af dit kontingent til Betalingsservice ved at klikke på ikonet nedenfor.

 

Noter:

Medlemskontingentet betales halvårligt dvs. 1.6 og den 1.12 i hvert kalenderår. Skift i medlemskab for spilleberettigede: Udmeldelse/skift i medlemskategori kan kun finde sted med mindst 3 måneders varsel til den 1.1 og 1.7. Skal være skriftlig og bekræftet af klubben.

 1. Long Distance medlem: Kræver medlemskab af anden godkendt golfklub under DGU og at man har bopæl mindst 25 km fra Aars Golfklub. Som Long Distance medlem er man medlem med samme status, som i hjemmeklubben - eksempelvis hverdagsmedlem.
 2. Juniormedlem: Spilleberettiget til stor bane. En ugentlig undervisning i sæsonen.
 3. Juniormedlem u. banetilladelse: Må benytte Pay & Play, driving range, puttinggreen m.m. En ugentlig undervisning i sæsonen.
 4. Passivt medlem: Medlemmer som tidligere har erhvervet sin spilletilladelse, men som stiller den i bero, på grund af forskellige omstændigheder, gælder kun for 1 år af gangen, skal aflevere sit DGU-kort (Giver ikke ret til spil på den store bane, kun Kortbanen/ Pay & Play banen mod at betale greenfee)
 5. Støttemedlem: Personer som ønsker at støtte Aars Golfklub (Giver IKKE ret til spil på den store bane og kun Pay & Play banen mod at betale greenfee).
 6. Flexmedlemskab med begrænsede rettigheder: Der udstedes DGU-kort til medlemmet (der har fået banetilladelse tidligere). Medlemmet har fri adgang til vor kortbane, vore træningsfaciliteter og klubhus uden særskilt betaling. Medlemmet har ligeledes adgang til at spille på 18- hullersbanen mod betaling af fuld greenfee. Medlemmet nyder herudover fulde medlemsrettigheder i klubben. Medlemmet har adgang til at spille på andre baner som et fuldgyldigt medlem af DGU, dog mod betaling af fuld greenfee (Rabatordninger gælder ikke for dette medlemskab). Kontingentet helårligt den 1. december. Skift i medlemskab for Flexmedlemskab: Udmeldelse/skift i medlemskategori kan kun finde sted med mindst 3 måneders varsel til den 1.1. Skal være skriftlig og bekræftet af klubben. Dvs. inden den 30.9.

 

Leje af Lockerrum: 

Klubben giver muligheden for at leje et lockerrum/skab til opbevaring af golfudstyr mm. i klubben. Priserne er angivet for et års leje. For mere information om ledige rum og størrelse kontakt sekretariatet.

Lockerrum Priser Note
Skab 60 x 60 300 kr. Overskab
Skab 60 x 60 400 kr. Underskab
Skab 80 x 80 450 kr. Overskab
Skab 80 x 80 550 kr. Underskab
Skab 80 x 120 600 kr. Overskab
Skab 80 x 120 700 kr. Underskab
Strømtilslutning 250 kr.
Golfbil (el) stadeplads/el/kørsel 2.750 kr.
Golfbil (benzin) stadeplads/kørsel 1.500 kr.
Golfscooter (el) stadeplads/el/kørsel 1.375 kr.
Golfscooter (ude eltilslutning) stadeplads/kørsel 1.050 kr.

Nyhedsbrev i Aars Golfklub

Ønsker du at følge med i hvad der sker i Aars Golfklub?
Tilmeld dig nedenfor.